Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020 Trường mầm non Hoàng Yến đã tổ chức “Hội thi giáo viên giỏi, cấp dưỡng giỏi cấp trường năm học 2019-2020” với mục đích:

- Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường và bồi dưỡng dự thi cấp huyện.

- Tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

- Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương.

- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

Nội dung của cuộc thi

1. Kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ em và nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục mầm non.

2. Thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục, thi thực hành chế biến món ăn cho trẻ.

Hình thức thi

1. Thi kiểm tra năng lực là bài thi viết tự luận thời gian 30 phút

2. Thi thực hành hoạt động giáo dục được tổ chức tại lớp học, nấu ăn tại bếp ăn của trường.

Số lượng tham gia

- Có 15/20 giáo viên  tham gia dự thi giáo viên giỏi cấp trường (03 hộ sản, 02 đang mang thai).

- Có 7/7 cấp dưỡng

Kết quả hội thi

- 01/20 GV đạt Xuất sắc; 14/20 GV đạt giỏi

- 02/07 CD đạt Xuất sắc; 05/07 đạt giỏi