Thực hiện theo công văn phòng chống dịch Covy. Trường mầm non Hoàng Yến tuyên truyền bằng cách treo các pano-apphic tuyên truyền ở cổng trường, trong sân trường và nghiêm túc thực hiện việc đo thân nhiệt và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn để phòng chống dịch Covy

 

 

 

 

 

Các pano- aspphic tuyên truyền về covy được đặt ở cổng trường, trong sân trường 

cho toàn thể GV-CNV -Phụ huynh và cháu dễ quan sát 

 

 

 

Bố trí vòi nước và xà phòng diệt khuẩn  gần cổng trường  để cháu và phụ huynh rửa tay sát khuẩn.

 

 

Nhân viên y tế trường đo thân nhiệt trước khi vào lớp

 

 

Rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn