Hưởng ứng ngày chạy toàn dân .

Ngày 28/03/2021 cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Hoàng Yến tham gia ngày chạy toàn dân với tinh thần nhiệt huyết cao với con đường quy định 2 km. 

Hình ảnh các cô tham gia ngày chạy toàn dân.

Các cô sải bước cùng nhau 

Nhận giải trong ngày phát động ngày chạy bộ toàn dân