Thực hiện sự chỉ đạo cấp trên, trường Mầm non Hoàng Yến tổ chức Hội nghị CB,CC,VC và người lao động năm học 2019-2020 vào ngày 04/10/2019

     Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020; Báo cáo công khai thu chi kinh phí hoạt động của đơn vị năm 2019; CBCCVC thảo luận, đóng góp ý kiến cho Hội nghị diễn ra sôi nổi với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các ý kiến đóng góp được đoàn chủ tịch giải đáp cụ thể và hợp tình hợp lý.

     Tập thể cán bộ công chức viên chức đơn vị trường Mầm non Hoàng Yến đã thống nhất với các nội quy, quy chế, phương hướng nhiệm vụ năm học và phong trào thi đua của Hội nghị, biểu quyết thông qua và quyết tâm thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2019-2020.

 

Sau đây là một số hình ảnh: