Đại hội Chi đoàn trường Mầm non Hoàng Yến nhiệm kỳ 2019-2020 có nhiệm vụ đánh giá tình hình thanh niên, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn xã lần thứ VII; báo cáo tổng kết công tác Đoàn nhiệm kỳ 2018-2019 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn nhiệm kỳ 2019-2020 và bầu Ban chấp hành Chi đoàn mới.

       Đại hội rất vinh dự đón tiếp đồng chí Hoàng Trọng Nghĩa, Bí thư xã đoàn Cam Hòa và được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sát về tình hình thực hiện của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của xã nhà trong nhiệm kỳ vừa qua.

       

Sau đây là một số hình ảnh:

Kết thúc, Đại hội đã lựa chọn và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 03 đồng chí để lãnh đạo công tác Đoàn trường, thể hiện tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất cao của các đoàn viên chi đoàn và đại hội đã thành công tốt đẹp.