GIAO LƯU ANH VĂN VƠI TRƯỜNG MẦM NON VÀNH KHUYÊN VÀ TRƯỜNG MẦM NON VÀNG ANH

 CÁC CHÁU 5 TUỔI THAM GIA NGOẠI KHÓA: 

GIAO LƯU ANH VĂN VỚI CÁC BẠN 5 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON VÀNH KHUYÊN VÀ MẦM NON VÀNH ANH.

Vào ngày 09/04/2021 : 3 trường Mầm non: Hoàng Yến - Vành Khuyên - Vàng Anh tổ chức ngoại khóa giao lưu anh văn tổ chức tại trường Mầm non Vàng Anh với sự tham gia với 60 cháu

 

Hình ảnh cháu 5 tuổi giao lưu 3 trường: Hoàng Yến - Vàng Anh - Vành Khuyên

Hình ảnh giao lưu trò chơi