Trường Mẫu giáo Hoàng Yến tổ chức đăng cai sinh hoạt chuyên môn cụm 2 hoạt động (chơi ngoài trời và chơi, hoạt động theo ý thích) nhằm tạo cơ hội cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong toàn huyện được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và đây cũng là dịp để giáo viên bày tỏ những thắc mắc của mình trong thực hiện chuyên môn. Từ đó, thực hiện tốt hơn nữa chương trình giáo dục mầm non.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt