Trường Mẫu giáo Hoàng Yến tổ chức ngày hội "Cô giáo như mẹ hiền" để động viên và biểu dương quý cô giáo đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và đạt thành tích trong các hội thi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Là cơ hội để gặp gỡ các quý cô đã về hưu nhằm ôn lại những truyền thống tốt đẹp của ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

             Sau đây là một số hình ảnh của Ngày hội