Trường Mẫu giáo Hoàng Yến tổ chức Hội thi "Làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo" để giáo viên thể hiện năng lực, sáng tạo, khéo léo của mình qua những sản phẩm bằng nguyên vật liệu mở. Từ đó, cung cấp, bổ sung thêm đồ dùng đồ chơi, tạo môi trường phong phú cho trẻ hoạt động.

             Sau đây là một số hình ảnh của Hội thi