Trường MG Hoàng Yến tổ chức Hội thi "GVDG, CDG cấp trường" năm học 2017-2018 để GV-NV có cơ hội thể hiện năng lực, tính sáng tạo của mình. Từ đó, giúp GV-NV có điều kiện học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau. Nhờ sự nỗ lực hết mình của tập thể GV-NV đã mang lại kết quả thật đáng kể, 100% GV-NV đạt giỏi cấp trường.

Sau đây là một số hình ảnh