Trường Mẫu giáo Hoàng Yến tổ chức Hội thi "GVDG, CDG cấp trường" năm học 2016-2017 để giáo viên, nhân viên có cơ hội để thể hiện năng lực, tính sáng tạo của mình. Từ đó, giúp giáo viên, nhân viên có điều kiện học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau.

            Sau đây là một số hình ảnh của Hội thi