Thực hiện sự chỉ đạo cấp trên trường Mẫu giáo Hoàng Yến tổ chức Hội nghị CB,CC,VC năm học 2017-2018 vào ngày 29/9/2017 Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 và phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018; Báo cáo công khai thu chi kinh phí hoạt động của đơn vị năm 2017; CBCCVC thảo luận, đóng góp ý kiến cho Hội nghị diễn ra sôi nổi với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các ý kiến đóng góp được đoàn chủ tịch giải đáp cụ thể và hợp tình hợp lý. Tập thể cán bộ công chức viên chức đơn vị trường Mẫu giáo Hoàng Yến đã thống nhất với các nội quy, quy chế, kế hoạch năm học và phong trào thi đua của Hội nghị, biểu quyết thông qua và quyết tâm thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2017-2018.

Sau đây là một số hình ảnh về Hội nghị