Trường Mẫu giáo Hoàng Yến đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016-2017 để báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 với tinh thần đoàn kết để đưa các phong trào của nhà trường ngày một phát triển.

            Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị