Hôm nay, ngày 13/5/2019 Trường Mầm non Hoàng Yến tổ chức cho trẻ 5 tuổi tham quan trường Tiểu học Cam Hòa 1 và trường Tiểu học Cam Hòa 2, trẻ được làm quen với trường lớp, thầy cô giáo và các anh chị học sinh nhất là anh chị học sinh lớp 1.  

            Trẻ được trò chuyện thầy cô giáo đón tiếp rất nhiệt tình, được tham quan các phòng, ban. Được cô giáo lớp 1 giới thiệu về trường, lớp, đồ dùng học tập và các hoạt động ở trường tiểu học. Từ đó, hình thành cho trẻ những chức năng tâm lý, những cơ sở ban đầu của nhân cách, năng lực làm người cho trẻ và chuẩn bị tâm lý để trẻ bước vào lớp 1 có hiệu quả.

            Kết thúc buổi tham qua với nhiều niềm vui, phấn khởi và trẻ rất mong muốn được đến trường Tiểu học.

Sau đây là một số hình ảnh: