Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
17/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/08/2021
Ngày hiệu lực:
23/08/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/11/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
                                  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trên toàn huyện. Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; Thực hiện Công văn số 500/PGDĐT-THCS ngày 27/9/2013 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS  năm học 2013-2014, Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp THCS” huyện Cam Lâm năm học 2013-2014 như sau: I. Mục đích Hội thi Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trong các trường THCS nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tăng cường củng cố chất lượng đội ngũ và xây dựng mạng lưới cán bộ chuyên môn nòng cốt của cấp học. Góp phần tích cực vào nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học; tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa việc đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Xây dựng phong trào tự học, sáng tạo, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Qua đó, giáo viên có kế hoạch học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và kĩ năng nghề nghiệp theo yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS. Phát hiện những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ để có những điều chỉnh trong công tác chỉ đạo và quản lí cấp học; đề xuất những nội dung, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên THCS. Làm cơ sở để công nhận các danh hiệu cao quý của nhà giáo và tuyển chọn giáo viên tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. II. Đối tượng, nội dung và hình thức thi 1. Đối tượng, điều kiện - Giáo viên tham gia Hội thi môn nào phải được đào tạo sư phạm môn đó. - Giáo viên đăng kí tham dự Hội thi GVDG cấp huyện là giáo viên đang trực tiếp làm công tác giảng dạy từ 3 năm trở lên, đạt loại Giỏi trong Hội thi GVDG cấp trường năm học 2012-2013 và 2013-2014. 2. Nội dung thi 2.1. Giáo viên tham gia thi phải thực hiện đầy đủ nội dung  - Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong thời gian 2 năm học gần nhất (từ năm học 2012-2013 đến nay). - Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học THCS hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực). Chủ yếu nội dung cơ bản của các văn bản sau: Luật giáo dục số 38/2005/QH11, Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, Thông tư số 30/2009/TT- BGDĐT, Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT. - Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm. 2.2. Yêu cầu về giáo án của tiết dạy - Giáo án soạn bằng máy vi tính, in một mặt trên khổ giấy A4, được sao làm 4 bản, nộp cho Ban tổ chức 03 bản + 01 đĩa CD bài giảng Word và PowerPoint vào chiều ngày 11/11/2013 (mỗi đơn vị trường chép 01 đĩa). - Giáo án được trình bày thể hiện đầy đủ các yêu cầu, nội dung theo quy định hiện hành. 3. Hình thức thi - Giáo viên nộp cho Ban Tổ chức Hội thi báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có kèm theo nhận xét, đánh giá và xếp loại của nhà trường. - Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính. - Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp đó, theo sự  sắp xếp của Ban tổ chức. 4. Môn thi, số lượng - Môn tham gia Hội thi GVDG cấp huyện: Tất cả các môn thuộc chương trình THCS. - Số lượng theo phân bổ của phòng GD&ĐT (đính kèm bảng phân bổ chỉ tiêu). III. Thời gian và địa điểm tổ chức thi 1. Thời gian           - Ngày 26/10/2013:           + Nộp danh sách đăng kí giáo viên tham gia Hội thi GVDG (theo mẫu thống nhất)           + Đăng kí bài thi giảng tự chọn (chương trình từ 12/11 - 15/11/2013).           + Nộp SKKN hoặc đề tài NCKHSPUD (1 bản/1GV) đã hoàn thiện các thủ tục tại trường.           - Ngày 07/11/2013: + 7 giờ 30 họp Ban tổ chức hội thi. + 9 giờ 00 họp Ban giám khảo.           - Ngày 08/11/2013:           + 7 giờ 30: Khai mạc hội thi, bốc thăm bài thi giảng bắt buộc.           + 14 giờ 00: Hội đồng giám khảo dự giờ thể nghiệm.           + 15 giờ 00: Hội đồng giám khảo họp để thống nhất đánh giá. + 14 giờ 00: Giáo viên dự thi làm bài kiểm tra năng lực tại phòng máy vi tính của trường THCS Lương Thế Vinh.           - Ngày 09/11/2013: Giáo viên dự thi gặp lớp. - Ngày 12-15/11/2013: Thi tiết tự chọn và bốc thăm theo lịch phân bổ. - Ngày 16/11/2013: + 7 giờ 00 đến 9 giờ 00: Giám khảo góp ý các tiết dạy của GV dự thi. + 9 giờ 00 đến 11 giờ 00: Họp BGK tại phòng GD&ĐT.        + 14 giờ 00: Tổng kết hội thi tại phòng GD&ĐT. 2. Địa điểm - Tại trường THCS Hùng Vương gồm các môn KHXH. - Tại trường THCS Quang Trung gồm các môn KHTN. IV. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi và xếp hạng các đơn vị trường tham dự Hội thi 1 Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện phải đạt các yêu cầu sau: - Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 6,0 điểm trở lên. - Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8,0 điểm trở lên. - Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi. 2. Xếp hạng các đơn vị trường tham dự Hội thi Việc xếp hạng các đoàn tham dự Hội thi theo quy định của BTC (đơn vị không dự thi đủ số lượng quy định sẽ không được xét xếp loại đơn vị). V. Tổ chức thực hiện 1. Đối với các đơn vị trường 1.1. Tham gia dự thi Mỗi trường tham dự Hội thi lập 1 danh sách gồm Trưởng đoàn và các giáo viên đăng kí dự thi, kèm theo mỗi giáo viên dự thi phải có các hồ sơ sau: - Bảng tóm tắt thành tích cá nhân của các giáo viên tham dự Hội thi (có xác nhận của Hiệu trưởng). - SKKN hoặc sản phẩm NCKHSPUD đã được nhà trường công nhận và xếp loại. - Đánh giá, xếp loại Khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS năm học 2012-2013. - Giấy chứng nhận đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường của năm học 2012-2013 và năm học 2013-2014 (bản photocopy). Hồ sơ dự thi nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo (đ/c Nguyễn Mân) chậm nhất  ngày 26/10/2013. 1.2. Đăng cai tổ chức Hội thi           - Bố trí phòng thi, nơi làm việc của BTC, BGK và phòng GV chờ dự thi.           - Bố trí thời khóa biểu hội thi theo yêu cầu của BTC.           - Tổ chức 02 tiết dạy thể nghiệm/đơn vị trường. - Lập sơ đồ các lớp tổ chức hội thi.           - Điều khiển thời gian của các tiết dạy.           - Phục vụ nước uống cho BTC, BGK, đại biểu các trường và GV dự thi.           - Kiểm tra và sửa chữa hệ thống điện của nhà trường để đảm bảo phục vụ cho hội thi. 1.3. Chuẩnbị các tiết mục văn nghệ           - Khai mạc hội thi: Trường THCS Quang Trung và THCS Nguyễn Hiền (mỗi đơn vị 02 tiết mục).           - Tổng kết hội thi: Trường THCS Hùng Vương và THCS Lương Thế Vinh (mỗi đơn vị 02 tiết mục). 2. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo     a) Ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp THCS” huyện Cam Lâm, năm học 2013-2014 theo quy định. Ban tổ chức thành lập các Ban ra đề thi, Ban coi thi, Ban giám khảo và thư ký Hội thi.           b) Nhiệm vụ của các bando Trưởng ban phân công, cụ thể như sau:           - Ban ra đề thi: Hội thi sử dụng một bộ đề thi chung. Đề thi do Ban ra đề thi soạn thảo, được Trưởng ban tổ chức phê duyệt và thực hiện theo chế độ bảo mật. Đề thi phải có biểu điểm, đáp án, phương án chấm điểm chi tiết.           - Ban coi thi: Thực hiện theo đúng quy chế được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; bảo đảm nghiêm túc, công bằng, khách quan.           - Ban giám khảo: Đánh giá tiết dạy theo đúng quy định hiện hành; bảo đảm nghiêm túc, công bằng, khách quan. 3. Kinhphí           - Chi theo Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức chi cho các hoạt động ngành Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của UBND tỉnh khánh Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh khánh Hòa về việc quy định mức chi cho các hoạt động ngành Giáo dục và Đào tạo.           - Giáo viên và đại biểu của các đơn vị trường đi dự hội thi hưởng chế độ công tác phí theo quy định hiện hành.           Đây là hoạt động chuyên môn trọng tâm trong năm học 2013-2014. Các đơn vị trường căn cứ công văn, chuẩn bị tốt các điều kiện, tập trung bồi dưỡng năng lực, nghiệp vụ sư phạm để các giáo viên tham gia Hội thi đạt kết quả cao./.                                                                                                                          
Ngày ban hành:
20/10/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ___________ Số: 17/2012/TT-BGDĐT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––        Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2012   THÔNG TƯ Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm         Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về dạy thêm, học thêm: Điều 1.Ban hành kèm theo Thông tư này quy định về dạy thêm, học thêm. Điều 2.Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012. Thông tư này thay thế Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm. Điều 3.Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên,Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội (để báo cáo); - Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); - Uỷ ban VHGD TNTNNĐ của QH (để báo cáo);    - Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo); - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); - Như Điều 3; - Công báo; - Website Chính phủ; - Website Bộ GD&ĐT; - Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDTrH.  KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký)            Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành:
16/05/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng trước : 303